Štart spolupráce s

Finančným riaditeľstvom SR

 

 

Môže mať podnikateľ

2 servisné organizácie?

-------------------------

 Od 1.1.2012 kontrola na fiskalne poklane

 

 

 

 

(Sme 1.10.2011)

 

 

Oslovovací list

Kontakt

Kontakt:

Asociácia výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc
 

Nobelovo nám 5, 851 01 Bratislava,

Tel.: 02/209 069 18,

Tel./fax: 02/6241 3720,

www.aserp.sk

email: aserp(at)aserp.sk
Banka: UniCredit Bank Slovakia, č. ú.: 1121484018/1111,

IČO: 42184177

 

Predstavenstvo:

Peter Pörsök - predseda, e-mail: porsok(at)aserp.sk  

Marian Zvozil - 1. Podpredseda: zvozil(at)aserp.sk

Štefan Bandler - člen vyboru, e-mail: bandler(at)aserp.sk

Peter Ondrija - člen výboru, e-mail: ondrija(at)aserp.sk

Igor Titka- člen výboru, e-mail: titka(at)aserp.sk

Andrej Halaga -člen výboru, e-mail: halaga(at)aserp.sk

Miroslav Seleši - generálny tajomník, e-mail: selesi(at)aserp.sk

 

Rýchly kontakt

Meno a priezvisko *:
e-mail: *:
Telefón:
Mám záujem o služby: 
 
 
 
 
Ďalšie poznámky *:
Aký je výsledok  + *