Štart spolupráce s

Finančným riaditeľstvom SR

 

 

Môže mať podnikateľ

2 servisné organizácie?

-------------------------

 Od 1.1.2012 kontrola na fiskalne poklane

 

 

 

 

(Sme 1.10.2011)

 

 

Oslovovací list

 

Prihláška obchodnej spoločnosti za člena Asociácie výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc

Presný názov firmy, ako je uvedený v obch.reg,alebo v živn.liste *:
 

Adresa

Mesto-Obec *:
PSČ:
Číslo P.O.Boxu:
Ulica, číslo:
Číslo telefonu/faxu:
Číslo mobilu: *:
E-mail: *:
web stránka::
 

IČO, DIČ, Bankové spojenie Uveďte len tie bankové spojenia, ktoré považujete za vhodné zverejniť

IČO: *:
DIČ::
Názov banky:
Číslo účtu / kód banky:
Počet zamestnancov: *:
Činnosť firmy / druh členstva (výrobca, dovozca, predajca) *:
 

Štatutárny zástupca firmy

Meno, priezvisko, titul,postavenie v spoločnosti *:
 

Kontaktná osoba pre styk s asociáciou

Meno, priezvisko, titul,postavenie v spoločnosti:
Dátum prihlášky *: 
Ak ste človek, koľko je  - *