Štart spolupráce s

Finančným riaditeľstvom SR

 

 

Môže mať podnikateľ

2 servisné organizácie?

-------------------------

 Od 1.1.2012 kontrola na fiskalne poklane

 

 

 

 

(Sme 1.10.2011)

 

 

Oslovovací list

Zmluvy

 

 

Servisná zmluva - vzor

Predmetom zmluvy je záväzok servisnej organizácie zabezpečiť záručný a pozáručný servis elektronických registračných pokladníc odberateľa v súlade s ustanoveniami zákona a záväzok odberateľa uhradiť odmenu za poskytnutý záručný a pozáručný servis elektronických registračných pokladníc v zmysle podmienok tejto zmluvy uvedených nižšie. ..........

 

Zmluva je prístupná len pre členov asociácie !