Štart spolupráce s

Finančným riaditeľstvom SR

 

 

Môže mať podnikateľ

2 servisné organizácie?

-------------------------

 Od 1.1.2012 kontrola na fiskalne poklane

 

 

 

 

(Sme 1.10.2011)

 

 

Oslovovací list

 

 

 

 

 

Otázky TASR, keď sme im odpovedali a požiadali o reakciu MF, bolo im odporúčané zo strany MF, aby takéto informácie o virtuálnej registračnej pokladnici neuverejňovali:

(Stanovisko ASERP k 27.2.2015)

TASR otázka č1
? Odkedy bude aktuálne využívanie virtuálnej registračnej pokladne (VRP)?

Na túto otázku Vám vie dať odpoveď finančné riaditeľstvo.

TASR otázka č2
?? Ktoré podnikateľské subjekty budú môcť využívať VRP a za akých podmienok?

ASERP odpoveď č2

VRP môžu využívať podľa zákona od 1.4.2015 zatiaľ podnikatelia, ktorým nastáva prvý krát povinnosť používať VRP a nepresiahnu 1000 vydaných pokladničných dokladov za mesiac. Najskôr bol návrh 300 dokladov za mesiac a len pre vybraný okruh podnikateľov poskytujúcich služby, avšak pri schvaľovaní zákona v národnej rade poslanci zmenili počet pokladničných dokladov na spomínaných 1000 pokladničných dokladov bez obmedzenia na všetky služby. Pôvodne totiž VRP mala slúžiť pre hotelové ubytovanie , turistické ubytovanie, autokempingy, veterinárov, lekárov a zubárov, ktorí majú minimum hotovostných dokladov. Zaujímavé je, že presne ty ktorí kričali, že pre nich je registračná pokladňa zbytočná sa odrazu otočili a aj 300 dokladov za mesiac im bolo málo. Zvláštne. Keď raz tvrdím, že neberiem peniaze v hotovosti len zriedkavo, prečo im nestačí kapacita VRP do 300 dokladov za mesiac? MF vydáva minimálne informácie ohľadne VRP. Nevieme ako bude VRP fungovať, kto ju bude vyvíjať a prevádzkovať, na základe akého výsledku verejného obstarávania, dokonca ani to koľko to bude nás daňových poplatníkov stáť. Vyzerá to tak, že cele VRP beží v nejakom utajenom režime.

 

 

 

 

 

TASR otázka č3
??? V čom je využívanie VRP výhodné oproti ERP?

ASERP odpoveď č3

Hlavne bude určite ľahšie vytvárať falošné pokladničné doklady, ktoré sa nebudú dať ani dohľadať priamo u vystavovateľa. Momentálne podľa zákona o ERP sú používatelia pokladne zodpovední za doklady, ktoré vydajú cez ERP, ktorú vlastnia. Pri VRP užívateľ zadá požiadavku na vygenerovanie pokladničného dokladu do niečoho, za ktorého funkčnosť nezodpovedá ani nemôže zodpovedať. FS nebude mať ani kontrolnú pásku podľa ktorej by vedeli preukázať podvodné praktiky podnikateľov.
Jedine kontrolný záznam uložený v ERP je dôkazový materiál pri kontrolách zamestnancami FS.
Kto bude zodpovedný za nezaevidované doklady?
Ako preukážu kontrolóri pochybenia daňového subjektu pri kontrole?
Týmto sa vraciame do doby pred zákon 289/2008, kedy boli na trhu viaceré softvérové pokladne, ktoré neboli odkontrolovateľné. Práve preto vznikol zákon 289/2008, aby sa takéto softvérové pokladne vylúčili. Aj aktuálne evidujeme prípady keď cez nadradené softvérové aplikácie sa snažia niektorí podnikatelia vytvárať falošné pokladničné doklady mimo fiskálnych tlačiarní. MF tvrdí , že chce vytvoriť pre podnikateľov pokladňu, ktorá bude zadarmo. To znamená, že ju zaplatíme všetci ale napriek tomu nevieme koľko bude stáť. Ako príklad uvádzajú chorvátsky model, ktorý je podľa všetkých odborníkov len bublina a vôbec nemá žiadnu pozitívnu efektivitu pri výbere daní.


TASR otázka č4
???? Ako majú postupovať tí podnikatelia, ktorí majú ERP a podľa akých kritérií by mohli využívať VRP?

Podľa mňa to nevie ani MF a ani FS.

Stanovisko ASERP:
ASERP nepodporuje zavedenie VRP. Virtuálna registračná pokladnica je v podstate softvérová pokladnica, v tom prípade je to veľký krok späť ohľadom zabezpečenia únikov dát z pokladnice. Pred zákonom č. 289 z roku 2008 platila vyhláška č. 55 o pokladniciach, kde boli povolené aj softvérové pokladnice, na ktorých boli najväčšie úniky počas používania pokladníc. Už v súčasnom systéme sa snažia nepoctiví obchodníci obchádzať certifikované hardvérové pokladnice s nadradeným softvérom a nevydávajú tak bločky spĺňajúce všetky zákonom stanovené podmienky. Samotné kontroly potvrdili, že najčastejšie podvody s tlačením dokladov robia predajcovia cez nadradený program a jedine cez údaje zaznamenané vo fiskálnych pokladniciach sa dali tieto podvody odhaliť.

 

Legislatíva

 

 Pokuty daniarov pri kontrolách pokladníc prevýšili 300 tisíc
22.10.2013 14:08:38| Zdroj: TA3| Foto: TASR
A výraznejšie kontroly nerobila len sociálna poisťovňa, ale aj finančná správa. Tá sa okrem iného zamerala na registračné pokladnice. Od začiatku roka kontrolóri preverili 9300 registračných pokladní, pričom u viacerých z nich zistila vážne porušenia. Podnikatelia sa tak nevyhnú vysokým pokutám.

  

 

  

 


 

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav Nová Dubnica (EVPÚ) totiž zrušil dva certifikáty na pokladnice, resp fiskálne tlačiarne, ktoré dodáva spoločnosť Fiscal Group z Nitry. Zrušenie licencie oznámil EVPÚ na svojej webstránke...................................................

 

 

 

 

 

 

Obchodníci skrátili tržby denne aj o tri tisícky


 

 

  • Daniari zistili, že prevádzky v obchodných centrách nevydávajú bločky.
  • Podnikatelia a firmy dlhujú na daniach a cle vyše 2 mld. eur
  • Záujem slovenských firiem o daňové raje naďalej rástol
  • Nová definícia daňového poradenstva (analýza)
  • Vláda schválila legislatívu na boj proti daňovým podvodom
     

 

Nezákonnú manipuláciu s údajmi v elektronickej registračnej pokladni zistili kontrolóri pri väčšine preverovaných prevádzok, ktoré používajú jeden ten istý typ pokladne.

Finančná správa mala vytypovaných 23 prevádzok na území celej SR, pričom manipulácia s údajmi sa potvrdila až pri 21 z preverovaných prevádzkach.

Špekulanti vydávali dva typy bločkov

Na niektorých prevádzkach sa denne krátili tržby až o 3 tis. eur, čo znamená únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) až 600 eur denne. Na tlačovej besede to uviedol generálny riaditeľ daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR Daniel Čech.

Kontrolné akcie boli zamerané na prevádzky so sortimentom ako sú potraviny, textil, či iný spotrebný tovar. Prevádzky boli preverované naprieč celým Slovenskom, podľa Čecha totiž ide o plošný problém. "Krátenie tržby bolo na dennej úrovni 2 tis. až 3 tis. eur, čo na dani z pridanej hodnoty predstavuje 400 až 600 eur denne. Celkovo došlo k daňovým únikom niekoľko stotisíc eur len pri tomto jednom type registračnej pokladne," uviedol Čech.

Na "bločku" stahli cenu aj o 95 %

Podľa Čecha prevádzky pomocou špeciálneho softvéru vydávali dva typy bločkov, jeden reálny a druhý falošný, na ktorom bola falšovaná predovšetkým cena tovaru. Tá sa krátila v rozmedzí 60 % až 95 %. Finančná správa podľa Čecha ďalej zaistila okrem bločkov aj USB kľúče, návody a príručky, ktoré podrobne popisovali postup ako manipulovať s údajmi na registračnej pokladni. Okrem ceny sa manipulovalo aj s množstvom tovaru, alebo aj s jeho obsahom.

Pokladnicu stahnu z trhu

Kontrolnú akciu vykonala finančná správa na základe podnetov podnikateľov, ktorým boli už pri kúpe pokladnice ponúkané dve verzie pokladnice, z ktorých sa pri jednej dalo manipulovať s údajmi. "Finančná správa podá podnet na certifikačnú autoritu, ktorá vydala certifikát na tento typ registračnej pokladne a bude žiadať stiahnutie tejto pokladnice z trhu," dodal Čech. Výška pokuty za manipulovanie s údajmi môže dosiahnuť až 3 300 eur.
 


Finančná správa plánuje počas tohto leta ďalšie akcie určené na preverovanie aj ďalších typov registračných pokladní, počas ktorých chce zistiť, či krátenie tržby je výnimočný alebo pravidelný stav.

Zdroj: SITA, Podnikam.SK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Príprava novely zákona o registračných pokladniciach.

Ministerstvo financií SR nás prizvalo k pripomienkovaniu pripravovanej novely zákona o RP.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniari si nevšímajú podvody s pokladnicami  (Sme 23.10.2012)

Podvody pri používaní pokladnice inšpektori veľmi neriešia, trestajú skôr formálne nedostatky účteniek. Ak vám v obchode vydajú účtenku, všimnite si znak ministerstva financií. Ak tam nie je, ide o podvod.

Čítajte  viac.....

 

 

 

Denník SME 23.10.2012
KOMENTÁR JURAJA JAVORSKÉHO
 

Ako daniarom  záleží na pravopise


 Kontrolóri si skôr všimnú formálnu chybu na pokladničnom bločku než jeho nepravosť.
Ak sa vám chce, urobte po najbližšom nákupe jednu vec navyše: prezrite si bloček len trochu pozornejšie, než to robíte inokedy, ak vôbec. Zlý dátum či chýbajúce kubistické logo ministerstva financií znamená, že ste práve narazili na podvod. Možno chybu nenájdete hneď, ale po pár nákupoch sa pravdepodobnosť prudko zvyšuje. Inak by sa každý rok nemohlo vypariť 150 miliónov eur dane z pridanej hodnoty cez nepravé bločky.
Ak sa vám navrhnutý pokus nechce vôbec skúšať, nerobte si výčitky. Na rozdiel od daňových kontrolórov nie sú kupujúci platení za naháňanie podvodníkov. Daniarov si platíme, ale výčitky za to, že im pomedzi prsty utekajú desiatky miliónov, im tiež nerobí nikto.
Teda niežeby sa kontrolóri nečinili, ibaže to robia trochu svojsky. Ak už majú nejaký bloček v ruke, ich pozornému oku neujde žiadna chybička. Skúste si napríklad pomýliť veľké a malé písmeno v názve svojej firmy na bločku a zbadáte, čo je stredovek. Daniari tak radi odhaľujú a pokutujú prehrešky voči pravopisu, že by mohli na školách zastupovať slovenčinárov a ešte by sa aj ušetrilo na učiteľských platoch. Jednoducho, múdry obchodník si dá skôr väčší pozor na pravidlá slovenčiny než na účtovanie DPH.
Vlastne tento prístup daniarov dokonale sedí do kontextu doby a vlády. Bežných ľudí a firmy štát popoťahuje za hlúposti, ale tatranským kamarátom z jachty udelí výnimku z používania registračných pokladní. Vláda prinúti obchodníkov minúť stovky eur za nový softvér do registračných pokladní s fiškálnou pamäťou proti podvodom, ale potom sa nenájde nikto, čo by tie fiškálne pamäte trochu prevetral.
Vláda má plné ústa odhaľovania podvodníkov, ale na parkovisku ministerstva práce sa z dodávky pokojne predáva ovocie a zelenina bez bločkov. Natvrdo skasírujú celú strednú vrstvu, lebo deficit, ale 150 miliónov nechajú voľne poletovať vo vzduchu. Mimochodom, sumu únikov z registračných pokladní vyčíslil sám Ján Počiatek a na tlačovke ju už spomínal aj premiér. Škoda, že vtedy nemali zapnutý televízor aj na finančnej správe.
A teraz späť k pokusu s kontrolou bločkov, skrýva totiž jednu dilemu. Keď objavíte falošný bloček, znamená to, že vy ste DPH poctivo zaplatili v cene tovaru, ale obchodník si ju jednoducho nechal pre seba. Na koho sa budete hnevať viac, na predajcu či na daniarov?

 

 

 

Ako má byť na pokladničnom doklade označené miesto podnikania a predajné miesto ?

 

Mali sme zákazníka , ktorému kontrola zo živ. úradu vytkla, že nemá na pokladnici

označenú prevádzku slovami "miesto podnikania" ale mala tam "prevádzka".

Slovo prevádzka kontrola neuznala.

Prikladáme stanovisko z  MFSR:.


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 30.5.2012 zástupcovia ASERP absolvovali stretnutie s pracovníkmi finančnej správy, sekcie colnej, stretnutia sa zúčastnila aj generálna riaditeľka colnej správy pani Machová.

Zástupcovia ASERP ponúkli pre pracovníkov finančnej správy odbornú pomoc pri vypracovaní metodických pokynov pre ich kontrolne zložky v oblasti registračných pokladníc.
Pre tento účel bude zriadená odborná skupina, ktorá bude zložená zo zástupcov ASERP a pracovníkov finančnej správy.
Cieľom odbornej skupiny bude vytvorenie metodických pokynov pre pracovníkov finančnej správy, aby pri kontrolách ERP sa nezameriavali len na formálnu stránku dodržiavania zákona 289/2008 ale aby svoju činnosť smerovali hlavne na kontrolu evidovania tržieb a s tým súvisiaceho odvodu DPH a spotrebných daní.

 

 

Uvádzanie nulových hodnôt na dennej uzávierke. 

 

 

 Zaokrúhlovanie na pokladničnom doklade.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

  

Pre chybu v systéme si živnostníci nezaregistrujú nové pokladnice.

 

 

Daniari brzdia biznis novým podnikateľom
Pre chybu v systéme si živnostníci nezaregistrujú nové pokladnice. Návrat k systému od firmy Novitech spôsobil problémy začínajúcim podnikateľom.

BRATISLAVA. Daňové úrady opäť znepríjemňujú život niektorým podnikateľom. Systém, ktorý registruje nové pokladnice, totiž od utorka nefunguje.

Problém sa týka nových podnikateľov v službách či v obchode. Keď si nezaregistrujú pokladnicu u daniarov, zákazníkom nemôžu vydávať bločky a nemali by ani začať podnikať.

Ak začnú, hrozí im podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici pokuta. Môže byť vo výške od 330 do 3300 eur.

Ručné registrácie
Problém s registráciou pokladníc súvisí s nábehom informačného systému RDS od firmy Novitech. O jeho návrate rozhodol minulý týždeň Riadiaci výbor UNITAS, ktorý má na starosti prepojiť výber daní, ciel a odvodov v jednej inštitúcii. Dôvodom návratu k systému od firmy Novitech bol kolaps úradov pri nasadzovaní systému KONS.

„Daňovým úradom vydali príkaz, aby daňové kódy pokladníc v prípade, že to umožňujú okolnosti, vydávali ručne,“ potvrdila hovorkyňa Finančného riaditeľstva Miroslava Slemenská.

Problém by sa podľa neoficiálnych informácií mal vyriešiť do budúcej stredy.

Hoci podnikatelia na nepríjemnosť nadávajú, úrady majú podľa zákona na vybavenie žiadosti o registráciu pokladníc 30 dní.

„Podnikateľ sa však cudzou vinou dostal do nepríjemnej situácie,“ tvrdí Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu. Úrady mu zlyhaním systému znemožnili vytvárať tržby, hoci musí naďalej platiť nájomné, inkaso a minimálne odvody.

Nové pokladnice
Problémy s registráciou sa nedotkli tých, ktorí už podnikajú. O nich majú daňové úrady všetky informácie.

Časť z nich však má stále problémy so zabezpečením pokladnice s fiškálnou pamäťou. Má zabrániť falšovaniu údajov a tiež zamedziť daňovým únikom, no a podnikatelia by ju mali mať podľa zákona už od januára.

Z vyše 2500 kontrol, ktoré urobila finančná správa v januári a februári, vyplynulo, že pätina podnikateľov porušila zákon. Na pokutách vybrala 16 610 eur.

Tvorcom nápadu nových pokladníc bol v roku 2008 Ján Počiatek (Smer). Očakával, že ročne sa vďaka nim zvýši výnos daní o 15 až 150 miliónov eur.

(Sme 12.4.2012)

 

Prečo byť členom ASERP

 

Dňa 21.1.2011 Ministerstvo vnútra zaregistrovalo Asociáciu výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc. Zakladajúcimi členmi sú spoločnosti BOWA s.r.o,NRSYS s.r.o., UPOS SYSTEM SLOVAKIA s.r.o., VAROS TRADE s.r.o..

Asociácia bola vytvorená za účelom podpory používania a realizácie kvalitných, overených, certifikovaných elektronických registračných pokladníc. Podporou sa pre plnenie účelu asociácie rozumie činnosť uskutočňovaná sústreďovaním a šírením teoretických a praktických poznatkov z oblasti elektronických registračných pokladníc v radoch členov a verejnosti, formou organizovania školení, seminárov, diskusií, uskutočňovaním PR aktivít a pod.

Hlavné ciele asociácie sú nasledovné:
a) podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby a realizácie elektronických registračných pokladníc,


b) podpora využívania elektronických registračných pokladníc smerujúcich k dlhodobým ekologickým, ekonomickým a energetickým efektom,


c) podpora vzdelávania, zvyšovanie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o prínosoch a podmienkach uplatňovania elektronických registračných pokladníc na prospech konečného spotrebiteľa,


d) podpora harmonizácie noriem a predpisov o elektronických registračných pokladniciach s normami a predpismi Európskej únie,


e) iniciatívne sa podieľať na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatreniach, ktoré ovplyvňujú podnikanie v oblasti elektronických registračných pokladníc a vytvárať podmienky v oblasti hospodárskej politiky štátu na podporu podnikania v danej oblasti tak, aby boli kolektívne záujmy všetkých členov vo vzťahu s tretími stranami pri právnych, odborných, obchodných otázkach a pri zastupovaní navonok postupne dosiahnuté podmienky, ktoré sú obvyklé vo vyspelých ekonomikách.


f) chrániť kolektívne záujmy všetkých členov vo vzťahu s tretími stranami pri právnych, odborných, obchodných otázkach a pri zastupovaní navonok.

1. Prínos asociácie pre členov asociácie

Každému členovi asociácia poskytne pomoc pri komunikácií so št. správou aj s právnou podporou. Uľahčí sa riešenie problémov s daňovými úradmi, s certifikačným úradom a ministerstvom financií. Asociácia pravidelne zverejní na svojej web stránke získané novinky a podelí sa o skúsenosti s členmi pravidelným mailingom. Členovia sa budú môcť prihlásiť do diskusného fóra na web stránke asociácie.

2. Prínos asociácie pre štátne orgány – ministerstvo financií SR, daňové riaditeľstvo SR, colné orgány, EVPU

Pre štátne orgány asociácia ponúkne spoluprácu pri príprave legislatívnych noriem a technickú podporu pre oblasť elektronických registračných pokladníc (ERP). Navrhne aj riešenie pre jednotnú formu kontroly dokladov z ERP, kde sa využijú aj poznatky a skúsenosti výrobcov ERP z ostatných krajín využívajúcich fiškálne moduly. Prostredníctvom asociácie budú mať členovia možnosť aktívnej spoluúčasti na tvorbe právnych noriem.

3. Prínos pre majiteľov pokladníc

Asociácia poskytne majiteľom pokladníc konštruktívne informácie o certifikovaných ERP. Asociácia poskytne praktické rady pri odhaľovaní podvodov a podozrivých operácií personálu. Podľa zákona servis pokladníc preberajú na seba servisné organizácie a nesú aj plnú zodpovednosť za jeho vykonanie, preto asociácia prijme za členov len „čisté“ servisné strediská a ERP riešenia. Ich zoznam bude uverejnený na web stránke asociácie.

4. Prínos pre zákazníkov

Zákazník má dostať presný a zrozumiteľný pokladničný doklad ( z dôvodu reklamácií, evidencie platieb, odpočet DPH, záruky) s dôrazom na bezpečnosť ( platobné karty, ...).
Kultúra predaja by mala byť hodná 21. storočia.

 

Ak Vás obsah tohto emailu oslovil, ponúkame Vám členstvo v asociácií a radi využijeme Váš tvorivý potenciál.

Valné zhromaždenie asociácie na svojom zasadnutí dňa 1.2.2011 určilo výšku členského príspevku pre kalendárny rok 2011 na 70,- Euro pre každého riadneho člena.
 


Web stránka: www.aserp.sk
Email: aserp@aserp.sk
Web stránka: www.aserp.sk
Email: aserp@aserp.sk

Stiahnutie oslovovacieho listu.

Prihláška