Štart spolupráce s

Finančným riaditeľstvom SR

 

 

Môže mať podnikateľ

2 servisné organizácie?

-------------------------

 Od 1.1.2012 kontrola na fiskalne poklane

 

 

 

 

(Sme 1.10.2011)

 

 

Oslovovací list

Stanovy sú v pdf formáte - potrebné je mať nainštalovaný pdf prehliadač

Stanovy strana 1

Stanovy strana 2

Stanovy strana 3

Stanovy strana 4

Stanovy strana 5